Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z nami

Dział handlowy: +48 85 671 25 55

E-mail: biuro@idealgroup.info

Zgłoszenia serwisowe: +48 608 921 055

Godziny pracy

Godziny pracy Infolinii: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00
Godziny pracy biura i serwisu:  poniedziałek – piątek w od 8:00 do 16:00

Dane firmy

P2V POLSKA SP. Z O.O.
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
NIP PL5422809465
Kapitał zakładowy: 600 000 zł ,
Sąd Rejonowy w Białymstoku;
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku; KRS 0000492682

Nasze lokalizacje:

P2V POLSKA SP. Z O.O. – Centrala w Białymstoku
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

Oddział Warszawa
ul. Wyczółki 71 lok. 20; 02-820 Warszawa

Oddział Lublin
Ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin

Punkty serwisowe
Poznań, Katowice, Gdańsk, Kraków, Łomża, Suwałki

Wyślij zapytanieSkładający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Ideal Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, NIP:5422809465, Regon: 052206155, KRS: 0000492682 - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.