Komunikat (problem)

Rozwiązanie

„SELECT PRODUCT”
„READY FOR USE”
Ekspres gotowy do pracy.
„WARMING UP…” Ekspres nagrzewa się – poczekaj
„ENERGY SAVING” Ekspres w trybie oszczędzania energii, naciśnij „Standby” aby ww. tryb wyłączyć.
„VENTILATE”
„FILL WATERTANK”
Ekspres uległ zapowietrzeniu. Napełnij zbiornik wody.
Skieruj dyszę pary/gorącej wody do kubka/filiżanki. Obróć pokrętło pary/gorącej wody w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pompa zacznie pracę, kiedy z dyszy wypłynie ciągły strumień wody zakręć pokrętło.
„COF. BEANS EMPTY”
„READY FOR USE”
Braku kawy w pojemniku, uzupełnij pojemnik.
„DREGDRAWER FULL”
„READY FOR USE”
Pełny pojemnik na zużyte odpady kawy. Wyjmij pojemnik i opróżnij go. Jeżeli pojemnik jest pusty a komunikat wyświetla się wyjmij go na co najmniej 30 sekund i włóż ponownie.
„BREW UNIT MISS”
lub
„BREW UNIT BLOCK”
Wezwij serwis.
„DREGDRAW. MISS” Włóż poprawnie pojemnik na zużytą kawę.
Ekspres nie włącza się. Włącz włącznik główny (nisko na prawej ścianie ekspresu) i sprawdź przewód zasilający.
LUB
Domknij drzwiczki serwisowe (prawa strona ekspresu).